Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Last ned brosjyre i pdf-format

Språk er makt
– kunnskap er nøkkelen

Lørdag 24. september 2011

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning Sereba
10.20 Hva vil vi med konferansen? Arbeidsgruppa
10.30 Rett til arbeid på egne premisser Joyce Banahe Young, Ghanesisk kvinneorganisasjon
Sadia Hussain, Enhet for mangfold og integrering
11.10 Vikarbyrådirektivet – til fordel for hvem? Sissel Weholdt, faglig utvalg i Nei til EU
11.55 Like muligheter for alle? Diskriminering i arbeidslivet Eva Marie Schreiber, Likestillings- og diskrimineringsombudet
12.30 Lunsj
13.30 Språk er makt. Flerdimensjonal diskriminering og likestilling

Hva er du opptatt av?
Anette Hoel, stipendiat NTNUDiskusjon og erfaringsutveksling utfra deltakernes egne problemstillinger
17.00 Kvinner på barrikadene mot diktatur i Midtøsten og Nord-Afrika Susan Rakhsh, sosiolog med fagområde kvinner i Midtøsten
18.00 Slutt for dagen Konferansepub

Søndag 25. september 2011

10.00 Kulturinnslag Vasuki Jayapalan
10.20 Likelønn – pott, økt ramme eller takk begge deler?
Siri Jensen, Kvinner på tvers
Rigmor Hogstad, leder Fellesorganisasjonen
Unni Hembre, nestleder Norsk Sykepleierforbund
11.30 Konkrete verktøy for likelønn og heltid på arbeidsplassen Rønnaug Mathiassen Retterås, Likestillings- og diskrimineringsombudet
12.30 Lunsj
13.15 Uførepensjon – hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Innleder fra Aksjon Forsvar uførepensjon
14.00 Oppsummering og avslutning
14.45 Slutt

Det vil begge dager bli lagt opp til noe summing ved bordene.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 24. og søndag 25. september 2011
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Pris: 600 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Ekstrapris: 50 kroner for ungdom og trygdede som ikke får konferansen dekket av noen organisasjon. Denne prisen inkluderer ikke lunsj.

Påmelding innen fredag 9. september til

Kvinner på tvers
c/o Fagforbundet Akershus
Storgata 33c, 0184 Oslo
Telefon 23 06 44 80
Faks 23 06 44 85
E-post til britt.pedersen@fagforbundet.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 16 10381
Fagforbundet Akershus, Storgata 33c, 0184 Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Britt Pedersen, tlf 23 06 44 80
eller send e-post til britt.pedersen@fagforbundet.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:

 • Delta Oslo
 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagforbundet Nordre Aker
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fagforbundet Private Virksomheter
 • Fellesforbundet avd. 246 – Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Akershus
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Oslo
 • Handel og kontor Oslo og Akershus
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • LO i Follo
 • Norsk Arbeidsmannsforbund avd. 2
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Akershus
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Norsk Kabinforening
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Skolenes Landsforbund Oslo
 • Sosiale institusjoners fagforening
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo