Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

(program ajour per 21. september)

Last ned brosjyre i pdf-format

Lørdag 25. september 2010
Arbeid, lønn og makt:
Fra «oss» og «dem» til kvinner på tvers

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med kulturinnslag Bøygaard
10.25 Minoritetskvinners situasjon Lavleen Kaur, kriminolog og kunstner
11.35 Somaliske kvinner i Norge
– kontinuitet og endring
Fatima Ali Mader, leder Somaliland Women Solidarity
12.00 Lunsj
13.00 Utfordringer i arbeidslivet Fakhra Salimi, leder Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
13.40 Kvinner snakker sammen Susan Guerra, forfatter, leder oss gjennom «Open Space»
17.00 Utestunt mot treårsregelen Aker brygge
Appell ved Tove Smaadahl
17.30 Slutt for dagen Konferansepub

Søndag 26. september 2009
Arbeid, lønn og makt: Hva skjedde med likelønnsløftet?

10.00 Margrethe Munthe 150 år Sanger og historie
10.15 Kritisk blikk på lønnsoppgjøret Torill Nustad, Kvinnefronten / hovedtillitsvalgt Universitetet i Tromsø
Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet

Summing, spørsmål og diskusjon
12.00 Lunsj
12.45 Videre innspill fra lønnsoppgjøret
14.00 Aktuelle saker fra deltakerne  
14.45 Oppsummering og avslutning
15.00 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 25. og søndag 26. september 2010
Sted: Ingeniørenes hus, Kronsprinsens gate 17, Oslo
Pris: 500 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding innen fredag 10. september til

Kvinner på tvers
c/o Fagforbundet Oslo
postboks 8714, 0028 Oslo
Telefon 23 06 46 60
Faks 23 06 46 61
E-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 12 93602
Fellesforbundet avd. 246, boks 8882 Youngstorget, 0028 Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Ingri Bjørnevik, tlf 924 90 102
eller send e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:

 • Fagforbundet Private Virksomheter
 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagforbundet Nordre Aker
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fellesforbundet avd. 246 - Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening
 • Fellesorganisasjonen (FO) - Akershus
 • Fellesorganisasjonen (FO) - Oslo
 • Handel og kontor Oslo og Akershus
 • Krisesentersekretariatet
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • LO i Follo
 • Norsk Arbeidsmannsforbund
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Norsk Sykepleierforbund Akershus
 • Norsk Kabinforening
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Skolenes Landsforbund Oslo
 • Sosiale institusjoners fagforening
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo